Kontaktujte nás: +420 739 934 334

Jazyk:

Dentální hygiena

Dentální hygienista je zdravotnický pracovník - nelékař s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygieny. Tato způsobilost se získává absolvováním vyšší odborné školy nebo bakalářského studia.

Po ukončení studia obdrží každý absolvent diplom o ukončení studia s vysvědčením o absolutoriu. Doklady o dosaženém vzdělání by měly být umístěny v ordinaci na viditelném místě nebo na požádání předloženy, aby každý pacient měl jistotu, že je ošetřován patřičně kvalifikovaným pracovníkem.

DH, která se po ukončení studia pravidelně zúčastňuje vzdělávacích akcí získává na základě předložených dokumentů a splněných požadavků Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a k označení své odbornosti může připojit též označení Registrovaná(ý).

Dentální hygienistka - hygienista /dále jen DH/ pracuje samostatně v ordinaci u stomatologického křesla a poskytuje preventivní, terapeutické a vzdělávací služby v oboru dentální hygiena zaměřené na orální zdraví obyvatel.

Dentální hygiena je dynamicky se vyvíjející nelékařský obor, který vznikl v roce 1913 v USA.

V ČR se rozvíjí od roku 1996, kdy byla otevřena první škola pro dentální hygienistky v Praze.

Návštěvu dentální hygienistky indikuje zubní lékař na základě léčebného plánu, který je vytvořen po vstupním vyšetření. Jeho nedílnou součástí je tzv. hygienická fáze = návštěva DH.

Proč je návštěva DH důležitá?

Na povrchu zubů dochází k tvorbě a usazování různých druhů povlaků:

 1. zubní mikrobiální povlak zvaný plak
 2. jeho zmineralizovaná forma zubní kámen
 3. pigmenty z barevných nápojů a potravy nebo tabáku

Dlouhodobá přítomnost škodlivého plaku a zubního kamene se významně podílí na vzniku zubního kazu a je hlavní příčinou vzniku nejčastějšího onemocnění v lidské populaci, zánětu dásní.

Chronický zánět dásní vede ke vzniku parodontitidy /paradontóza/ a jak zubní kaz, tak paradontóza vedou v konečném stadiu ke ztrátě zubů.

Z toho vyplývá, že se nejedná o primárně dědičná onemocnění, jak se lidé často mylně domnívají. Známe příčinu a známe také cestu, jak těmto onemocněním předcházet nebo zastavit jejich průběh. Tou cestou je pravidelná profesionální zubní hygiena a správná ústní hygiena v domácí péči, s cílem odstraňovat škodlivé povlaky.

DH je skutečným přítelem pro váš chrup, vyčistí vaše zuby tak, že to opravdu poznáte, a pomůže Vám zorientovat se na trhu pomůcek ústní hygieny.

Kdy začít?

Nejlépe v dětském věku, a to od chvíle, kdy je dítě schopno spolupráce (od 3-4 let).

Jak poznáme, že máme onemocnění dásní?

 • dásně jsou napohled oteklé, zarudlé, citlivé na dotyk
 • objeví se krvácení dásní při čištění
 • dochází k ústupu dásní
 • my nebo naše okolí cítí zápach z úst
 1. Vstupní vyšetření

  • Začíná se vstupním vyšetřením parodontu /závěsný aparát kolem zubů/, kdy se pomocí tzv. probingu /sondování/ měří hloubka prostoru mezi zubem a dásní kalibrovanou sondou. Je-li tento prostor hlubší než 3 mm, mluvíme o parodontálním chobotu nebo kapse /pockets/ a jedná se o paradontózu /patrné též na rtg snímku/. Parodontální kapsy /choboty/ jsou plné škodlivých bakterií, které způsobují poškození závěsného aparátu a ztrátu kosti, ve které jsou zuby ukotveny.
  • Dále se sledují projevy krvácivosti dásní, které svědčí o probíhajícím zánětu dásní a další patologie.
  • Zjišťuje se přítomnost a množství škodlivých povlaků a hodnotí se stav ústní hygieny.
  • Po zhodnocení stavu se vytvoří hygienický plán a pacient je podrobně informován.
  • Hygienický léčebný plán může být sestaven s potřebou více než 1 ošetření v závislosti na stavu a stupni onemocnění. Např. v případě parodontózy základní ošetření nestačí, provádí se hloubkové čištění většinou ve více návštěvách a v lokální anestezii, kterou aplikuje lékař.
 1. Profesionální čištění zubů

  • Následuje profesionální čištění, při kterém se odstraňují všechny škodlivé povlaky z povrchu zubů a poddásňového prostoru do hloubky 3mm v případě preventivního čištění a pod 3 mm v případě hloubkového čištění. Ošetření probíhá pomocí ručních nástrojů tzv. Gracyho kyret a scalerů, někdy v kombinaci s ultrazvukovými přístroji. Dalšími přístroji, se kterými je možné se setkat v ordinaci DH je Vector /podobný ultrazvuku/ nebo pískovač /Air-flow/.
  • Poté se vyčistí a vyleští povrch zubů rotačními kartáčky a kalíšky v kombinaci s čistícími a leštícími pastami.
  • Ošetření by mělo být nebolestivé.
  • Někdy se provádí /u dětí téměř vždy/ tzv. fluoridová prevence - aplikují se různé pasty a laky se zvýšeným obsahem fluoridů ke zvýšení odolnosti zubní skloviny vůči zubního kazu.
 1. Instruktáž

  • Nedílnou součástí návštěvy DH je individuální volba a instruktáž techniky čištění, mezizubních pomůcek, popř. výběr dalších pomůcek pro domácí péči.
 1. Recall

  • Po ukončení počáteční hygienické fáze pacient přechází do fáze udržovací = systém pravidelných návštěv. tzv recall. Interval návštěv se stanovuje individuálně. Dle odborných ustanovení by měl každý absolvovat dentální hygienu 1x za 6 měsíců, stejně tak jako preventivní prohlídku u stomatologa. Spolupráce stomatologa a DH je neodlučitelná.

Bělení zubů

Dentální hygienistka má oprávnění provádět profesionální bělení zubů. Jde o složitý chemický proces, při kterém se vlivem účinné látky /peroxid vodíku nebo karbamid peroxid/ zuby zesvětlují.

Je možno zvolit různé způsoby bělení buď doma /domácí bělení/ nebo v ordinaci /ordinační bělení / nebo lze oba způsoby kombinovat /ordinační bělení s domácí návazností/. O způsobu bělení se rozhoduje individuálně.

V každém případě před zahájením bělení je nutné mít vyjádření ošetřujícího stomatologa, který zhodnotí stav, vyloučí možné kontraindikace a rizika a bělení doporučí.

Základním předpokladem jsou zdravé zuby a zdravé dásně!

Záněty dásní se léčí a počínající parodontóza se zastavuje. U středního či pokročilého stádia parodontózy se zabrání zhoršování onemocnění, prohlubování parodontálních kapes, eliminují se zánětlivé procesy a udrží se stav současný. Zachráněné zuby mohou vydržet po celý život.

Pravidelná profesionální zubní hygiena a správná ústní hygiena v každodenní domácí péči jsou nezbytné pro úspěch veškeré stomatologické péče.

V neposlední řadě je třeba zmínit pozitivní vliv na celkové zdraví. Je vědeckými výzkumy prokázáno, že přítomnost škodlivých bakterií v dutině ústní a zánětlivé procesy probíhající v ústech mají přímou souvislost se vznikem některých celkových onemocnění nebo průběh těchto onemocnění zhoršují /srdečně-cévní choroby, chronická respirační onemocnění, cukrovka, osteoporóza, předčasné porody/.

Z toho jednoznačně vyplývá, že pečejume-li o své zuby, přispíváme tím pozitivně i k celkovému zdraví.

Nezávazná objednávka služeb

* povinné pole

Související zákroky

Bělení zubů v Genesys Medical Plzeň

Bělení zubů

Dentální hygienistka má oprávnění provádět profesionální bělení zubů. Jde o složitý chemický proces, při kterém se vlivem účinné látky /peroxid vodíku nebo karbamid peroxid/ zuby zesvětlují.